Main news

शिक्षा ऐनको दशौं संशोधनल्याउनबिद्यार्थी संगठनको माग

09/04/2018

२०७४ चैत२५गते
शिक्षा ऐनमाभएको नवौं संशोधनलाई सच्चाउनमागगर्दै बिद्यार्थी संगठनहरुले दशौं संशोधनल्याउनबिद्यार्थी संगष्ठनहरुले माग गरेका छन् । उनिहरुले नवौं संशोधनमाभएको गल्तीमा सञ्चाउन गरी दशौं संशोधनको गर्न संघीय संसद्का सदस्यसँगआग्रहगरिएको प्रमुखबिद्यार्थी संगठनले बताएका छन् । सक्दो चाँडो शिक्षा ऐनको दशौं संशोधनल्याई नवौं संशोधनलाई खारेज गर्न आग्रहबिद्यार्थी संगठनको माग छ ।